Cena wolności – spotkania z historią

Program CENA WOLNOŚCI jest realizowany przez Stowarzyszenie Auschwitz Memento przy wsparciu Instytutu Książki. Koncepcja projektu „Cena wolności – spotkania z historią” zrodziła się z potrzeb, jakie zgłaszali Stowarzyszeniu Auschwitz Memento pracownicy instytucji kultury i społeczności lokalne z małych miejscowości, kiedy jesienią 2015 roku i wiosną 2016 roku twórcy filmu „Pilecki” i autorzy książki „Pilecki. Śladami mojego taty” brali udział w intensywnej, bezpośredniej promocji obu tych dzieł (ponad 40 pokazów autorskich i spotkań w największych miastach Polski). Wówczas musieliśmy odmawiać z powodów technicznych (film mógł być wyświetlany w kinach dysponujących nowoczesnymi projektorami) oraz finansowych. Zrealizowany przez Stowarzyszenie Auschwitz Memento film „Niezłomni. Pod drutami Auschwitz” dostępny jest w formacie DVD, a więc może być wyświetlany niemal w każdych warunkach. Z kolei Program „Promocja czytelnictwa” stwarza możliwość organizowania spotkań autorskich w małych ośrodkach, a dla uczestników udział w spotkaniach jest bezpłatny. Formuła proponowanego przez nas pokazu filmu połączonego ze spotkaniem z autorami książek wynika z praktyki licznych spotkań z widzami i czytelnikami, którzy chętniej przyjdą na film, ale potem mają potrzebę pogłębienia swej wiedzy i wolą porozmawiać o książce.

Odbiorcami naszej oferty mogą być wszyscy niezależnie od wieku (ze względu na tematykę wyłączamy jedynie udział dzieci do 12 lat), statusu materialnego, wykształcenia, niepełnosprawności. Adresujemy przede wszystkim ten projekt do mieszkańców Polski prowincjonalnej, powiatowej, a nawet gminnej, na co dzień żyjących z dala od centrów kultury i życia kulturalnego.

W przypadku „Ceny wolności – spotkań z historią” krąg odbiorców, do którego adresowana jest oferta zależy głównie od naszych lokalnych partnerów (Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, szkoła, parafia, organizacja pozarządowa), bowiem nasz sposób opowiadania o polskich bohaterach i wartościach, na których opierali swą niezłomność i którym pozostali wierni nie tworzy żadnych barier.

Naszą grupa docelową są społeczności lokalne z gmin wiejskich i miejskowiejskich do 20 tysięcy mieszkańców: w województwach małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim, podlaskim i mazowieckim), które z racji oddalenia od centrów kultury i niewielkich budżetów lokalnych placówek kultury mają ograniczony dostęp do oferty kulturalnej i utrudnioną możliwość bezpośredniego spotkania z twórcami. Ponieważ film i publikacje zawierają elementy edukacyjne szczególnie otwarci będziemy na spotkania z młodzieżą. Podstawowym założeniem pozostaje jednak wykazanie w organizacji spotkania aktywności przez społeczność lokalną – organizacja spotkania, sali, projektora, nagłośnienia, promocja w lokalnym środowisku.

Zapraszamy do udziału w naszym programie. Piszcie, pytajcie. Przyjedziemy!