Oratorium św. Jana Bosko, Oświęcim – 9 marca 2017

z Brak komentarzy

Młody, prężnie działający zespół szkoły salezjańskiej każdego tygodnia organizuje spotkania integracyjne poruszające sprawy istotne z punktu widzenia kulturowego jak i historycznego. Ma do dyspozycji znakomitą, wykonaną przez uczniów salę audiowizualną. W tym niezwykle klimatycznym miejscu udało się spotkać z grupą młodzieży oraz nauczycieli. Zbigniew Klima zaprezentował działalność Stowarzyszenia Auschwitz Memento mocno podkreślając jego lokalny charakter. Już od początku wywołało to spore zainteresowanie ze strony zgromadzonej w Oratorium młodzieży ponieważ byli oni zaciekawieni funkcjonowaniem naszej instytucji. Kolejnym krokiem była projekcja filmu „Niezłomni. Pod drutami Auschwitz”. Oprócz aspektów historycznych zaprezentowanego filmu, na młodzież bardzo mocno wpłynęły ujęcia i kardy w nim zaprezentowane, ponieważ wielu z uczniów rozpoznawało poszczególne lokalizacje na terenie obecnego Oświęcimia. Po projekcji dyrektor placówki podkreślił wagę takich produkcji filmowych oraz działalności jaką prowadzi Stowarzyszenie Auschwitz Memento w kontekście upamiętniania historii oraz kultywowania postaw patriotycznych. Nawiązał również do Światowego Dnia Młodzieży zaznaczając, że goście przybywający do Polski w ten specyficzny czas powinni w szczególności zobaczyć właśnie produkcje filmowe jak ta.